dentist 0.0.1-rc.1

Close assembly gaps using long-reads with focus on correctness.


To use this package, run the following command in your project's root directory:

dentist

Close assembly gaps using long-reads with focus on correctness.

Building

git clone https://github.com/a-ludi/dentist.git
cd dentist
dub build

Developer Notes

# run the program for development
dub run -- ARGS...

# run tests
dub test

# clean up
dub clean

Functional Description

TODO

Difficulties

Low Complexity Regions/Repeats
 1. Low Complexity Regions
  ccgcacctcaaatcgtcaccgttgtgtatcgaggggacttatagtgc
  tcctgtgacatgtcactgttgcggtcgaaccggtcgtgcaatccgac
  gtcccaatgcccgccgcattaacggtagccatAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAcgc
  atcaccgatcggggtcggtaataaaaggacaaagttagtgttggcca
  cgaacttctcacgaataagttccctggttttgcgagggaatgcatct
  gctaggcgtcactggacacagtgggaaagctgccgggggcga
  
 2. Low Complexity Regions
  ccgcacctcaaatcgtcaccgttgtgtatcgaggggacttatagtgc
  tcctgtgacatgtcAGTAGTAGTAGTAGTAGTAGTAGTAGTAGTAGT
  AGTAGTAGTAGTAGTAGTAGTAGTAGTAGTAGTAGTAGTAGTAGTAG
  TAGTAGTAGTAGTAGTAGTAGTAGTAGTAGTAGTccacgagctggag
  cctaaaacaattccatgagactggtctaggttacgcagtgtagccgc
  atcaccgatcggggtcggtaataaaaggacaaagttagtgttggcca
  cgaacttctcacgaataagttccctggttttgcgagggaatgcatct
  gctaggcgtcactggacacagtgggaaagctgccgggggcga
 1. Tandem Repeats
  ccgcacctcaaatcgtcaccgttgtgtatcgaggggacttatagtgc
  tcctgtgacatgtcactgttgcggtcgTTGTGTATCGAGGGGACTTA
  TAGTGCTCCTGTTTGTGTATCGAGGGGACTTATAGTGCTCCTGTTTG
  TGTATCGAGGGGACTTATAGTGCTCCTGTTTGTGTATCGAGGGGACT
  TATAGTGCTCCTGTTTGTGTATCGAGGGGACTTATAGTGCTCCTGTT
  TGTGTATCGAGGGGACTTATAGTGCTCCTGTTTGTGTATCGAGGGGA
  CTTATAGTGCTCCTGTaagttccctggttttgcgagggaatgcatct
  gctaggcgtcactggacacagtgggaaagctgccgggggcga
 1. Transposable elements
  ccgcacctcaaatcgtcaccgttgtgtatcgaggggacttatagtgc
  tcctgtGACATGTCACTGTTGCGGTCGAACCGGTCGTGcaatccgac
  gtcccaatgcccgccgcattaacggtagccataGACATGTCACTGTT
  GCGGTCGAACCGGTCGTGtagcgcgacaaaaaccccacgagctggag
  cctaaaacaattccatgagactggtctaggGACATGTCACTGTTGCG
  GTCGAACCGGTCGTGtcgtaaaggtctgtcatagtttgtgtgtgtga
  gcggaagtataaacgaaaagaggaccagaaaaGACATGTCACTGTTG
  CGGTCGAACCGGTCGTGacagtgggaaagctgccgggggcga

License

This project is licensed under MIT License.

Authors:
 • Arne Ludwig <arne.ludwig@posteo.de>
Dependencies:
darg, vibe-d:data, string-transform-d
Versions:
1.0.0-beta.1 2020-Mar-17
0.0.1 2019-Jan-03
0.0.1-rc.1 2018-Oct-15
0.0.1-rc.0 2018-Aug-22
0.0.0 2018-Aug-13
Show all 8 versions
Download Stats:
 • 0 downloads today

 • 1 downloads this week

 • 1 downloads this month

 • 3 downloads total

Score:
0.6
Short URL:
dentist.dub.pm